Tyto pokyny budou postupně upravovány a doplňovány, sledujte proto web!

Sponzoři a partneři závodu:všechny

Centrum závodu, start, cíl: ZŠ a MŠ Osečná; GPS: 50.6934439N, 14.9184719E
Prezence: v centru závodu v pátek v 16:30-19:30 příp. v sobotu od 7:30 (pro ty, kteří se
z jakéhokoliv důvodu nezúčastní páteční části závodu)
• při prezentaci si zvolíte čas startu na páteční i sobotní etapu příp. můžete psát požadavek
na start před závodem
Stravování:
pátek – zajištěno pořadateli ve formě řízků s chlebem, utopence, hermelíny a snad i párky
v rohlíku, k pití by měl být čaj, šťáva, pivo
sobota – snídaně a večeře zajištěná školou a plus předpokládáme prodej v rozsahu podobně
jako v pátek od pořadatelů;
– snídaně od 7:00 se skládá: 2pl. šunky,2pl. eidam, 2 rohlíky, vánočka, džem, med, máslo,
čaj + organizátoři dodají mléko, cornflakes (vezměte si prosím raději nějakou vlastní
misku);
– večeře od 17:00 – pečené kuřecí stehno, brambory;
• výdej jídla pravděpodobně na stravenky, které dostanete u prezentace;
• u tělocvičny je k dispozici kuchyňka s mikrovlnkou a v omezené míře lednice, zima ale
bude určitě venku.
Ubytování: tělocvična a chatky v areálu školy;
• PŘEZŮVKY!!! Ve škole se chovejte slušně a udržujte čistotu. Přezutí ve vstupním
zádveří.
• Odpad: v ubytování organizátoři umístí pytle: černé pytle směsný odpad, žluté pytle plasty

Mapy: pátek – 1:10000, stav 2016, možný výskyt nových pasek, průběžně dorevidováno 2017, velikost 585x435mm,                          nezapomeňte mapníky! Doplňkový plánek A5;

sobota – celková mapa 1:20000, možný výskyt nových pasek nebo oplocenek, velikost 460×510 mm, nezapomeňte                    mapníky!

Obecně se pro starší ročníky možná může hodit lupa nebo buzola s lupou, ale není to zcela nutné.
Hodnocení: celkové pořadí je určeno součtem bodů z kontrol obou etap, v případě rovnosti bodů součtem
časů.


Noční etapa – pátek:

• intervalové starty v pátek od 17:30 do max. 20:30 
• časový limit 210 minut (3.5h) – po překročení limitu se za každých započatých 5 minut
odečítá 5 bodů; maximální zpoždění je 30 minut, poté diskvalifikace;
• kontroly budou v mapě zakreslené kroužkem a označené číslem – stejné číslo razíte v průkazce, pokud zde není fixa nebo kontrolní otázka aj., pořadí je libovolné
• bodování kontrol bude 1-10 přičemž bodovou hodnotu určuje lezecká či jiná obtížnost,
vzdálenost nebo časová náročnost kontroly příp. rozmar pořadatelů

popisy kontrol – na samostatném papíru a obsahují body, typ nebo upřesnění umístění kontroly a další informace
• ražení do papírových průkazek – kleště příp. do políček v popisech ke kontrolám barevnými fixy, započítávají se jen       správně označené kontroly, na některých kontrolách není lampion ani kleště (fixy), ale budete muset odpovědět na otázku,   která potvrdí, že jste zde byli nebo se řídit jinými pokyny;
• některé kontroly budou doplněné o reflexy, kleště a lampiony nejsou označené číslem kontroly, pokud bude číslo na  stojanu nebo kleštích, tak nic neznamená;
• nevstupujte na soukromé pozemky, zákaz vstupu do oplocenek!
• o pořadí rozhoduje počet správně oražených kontrol resp. bodů z nich, v případě rovnosti rozhoduje čas
• zákaz používání telefonu, internetu, navigace, vlastních map k navigaci a usnadnění
postupu; telefon lze využít k zavolání pomoci, focení nebo jako záznamník;
• doporučujeme reflexní prvky a buzolu;
vezměte si sebou psací pomůcky a papír (může se hodit)
• není třeba lezecké vybavení, ale se šplháním počítejte;
• během trati Vás může potkat upravená mapa, vložený úkol apod.


Denní etapa – sobota:
• intervalové starty v pátek od 8:00 do 10:30
• časový limit 8h, po překročení se za každých započatých 5 minut odečítá 10 bodů;
maximální zpoždění je 40 minut, poté je tým diskvalifikován;
• kontroly budou v mapě zakreslené kroužkem a označené číslem – stejné číslo razíte v průkazce, pokud zde není fixa nebo kontrolní otázka aj., pořadí je libovolné;
• bodování kontrol bude 1-10 přičemž bodovou hodnotu určuje lezecká či jiná obtížnost,
vzdálenost nebo časová náročnost kontroly;
• zdvojení čí zvícenásobení některých kontrol – je upřesněno v popisech, lezecké oblasti s více kontrolami mají vlastní plánky (budou viset viditelně  při příchodu ke skalám).

popisy kontrol – na samostatném papíru a obsahují body, typ nebo upřesnění umístění kontroly a další informace
• ražení do papírových průkazek – kleště příp. do políček v popisech ke kontrolám barevnými fixy, započítávají se jen       správně označené kontroly, na některých kontrolách není lampion ani kleště (fixy), ale budete muset odpovědět na otázku,   která potvrdí, že jste zde byli nebo se řídit jinými pokyny;

občerstvovačky – jedna velká uprostřed prostoru-větší sortiment; jedna menší v okrajové vzdálené části – menší sortiment, v prostoru je i několik vesnic a vždy lze také zastavit v centru v Osečné

• lampiony a kleště nejsou označené číslem kontroly, pokud bude číslo na stojanu nebo kleštích, tak nic neznamená;,
• o pořadí rozhoduje počet správně oražených kontrol resp. bodů z nich, v případě rovnosti rozhoduje čas
• popisy kontrol – budou na obě etapy vydány v pátek, bude zde upřesnění typu kontroly a
jiné speciální pokyny a instrukce
vezměte si sebou psací pomůcky a papír – povinné, mimo jiné dostanete na startu lehký kvíz, který můžete během závodu luštit; bodování 1-5 vyřešených úloh-5 bodů, 6-8 vyřešených úloh 10 bodů a 9-10 vyřešených 15 bodů
• pro dosažení lezeckých kontrol doporučujeme alespoň 20m lano, sedák nebo dva, jistící
pomůcka pro každého, karabiny a smyčky dle uvážení (na dojištění, prusíkování,
smyčkování po stromech různého průměru, slaňování apod.)
• vzhledem k četnému výskytu pískovců je zákaz dojišťování železem, takže ho nechte
doma. Lze použít smyčky (doporučujeme cca 3 různé velikosti). Můžou se hodit 1x
lezečky a helma dle zvážení.
• ZÁKAZ slaňování a přetahování lana přes připravená fixní lana – hrozí přepálení lana a
ohrožení bezpečnosti! Použijte karabinu, pokud vám ji připravíme, větev či jiný vhodný
způsob!;
• zákaz používání telefonu, internetu, navigace, vlastních map k navigaci a usnadnění
postupu; telefon lze využít k zavolání pomoci, focení nebo jako záznamník;
• při závodě používejte vlastní rozum, ne všechny kontroly jsou, jako obvykle, dosažitelné
pro každého; nepřeceňujte své síly, buďte obezřetní s ohledem na počasí, může být
vlhko, stromy kloužou, opatrně!
• nevstupujte do zakázaných prostorů označených na mapě fialovým šrafováním, zákaz
vstupu na soukromé pozemky nebo pouze se souhlasem majitele, zákaz vstupu do
oplocenek!
• na mapě je vyznačen povinný postup skrz zakázaný prostor, který vede po turistické
značce. Pokud ale nezvolíte kontroly v této části, netýká se Vás.
• vyhlášení výsledků se předpokládá cca hodinu až dvě po doběhu poslední dvojice, prostě
co nejrychleji;
• na vyhlášení výsledků volně naváže společenská část závodu, rozbor tratí apod. a to
v jídelně nebo tělocvičně; pokud chcete, vezměte též hudební nástroje, jak jest obvyklé
• další „pravidla závodu“ naleznete mezi řádky v sekci o závodu.

Parkování v okolí školy na vyznačených plochách nebo dle dopravního značení

 

škola a okolí.All

Mapový klíč OB mapy:

mapový klíč